català /  español 
Fiscal
Laboral
Laboral 2017
Laboral 2016
Laboral 2015
Laboral 2014
Laboral 2013
Laboral 2012
Laboral 2011
Laboral 2010
Jurídica
Resum de les principals novetats laborals 2014; Llei de pressupostos i altres normes de desplegament
2014-01-13
Ref. LA 01-2014
Descarregar
Es prorroguen per a 2014 els tipus de retenció i ingrés a compte en l'IRPF
2014-01-20
Ref. LA 02-2014
Descarregar
Avís important; s'incrementen els conceptes que s'inclouen en la base de cotització dels treballadors
2014-01-20
Ref. LA 03-2014
Descarregar
Novetats laborals per a l'autònom el 2014
2014-01-27
Ref. LA 04-2014
Descarregar
Contracte a Temps Parcial
2014-02-07
Ref. LA 05-2014
Descarregar
Els models de contracte de treball queden reduïts a quatre; indefinit, temporal, de formació i aprenentatge, i en pràctiques
2014-02-10
Ref. LA 06-2014
Descarregar
Prevenció Riscos Laborals
2014-02-24
Ref. LA 07-2014
Descarregar
Dietes i assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada estan exemptes de cotitzar; I en l'IRPF
2014-03-10
Ref. LA 08-2014
Descarregar
Aprovada la nova “tarifa plana” en la cotització a la Seguretat Social per fomentar la contractació de treballadors indefinits
2014-03-12
Ref. LA 09-2014
Descarregar
Aprovat un nou model de rebut individual justificatiu del pagament de salaris
2014-12-19
Ref. LA 10-2014
Descarregar
Canvi en els tipus de Retencions a partir del 1 de Gener del 2015
2014-12-23
Ref. LA 11-2014
Descarregar
 
Bigas Assesoria i Gestió
C/ Barcelona 3, 2n 1a 17001 - Girona - Tel. 972 201 959  -  Fax 972 220 920  -  info@bigasassessoria.com
Avís Legal - Crèdits