AVÍS LEGAL

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Condicions d’ús del portal

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús d’aquesta web

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ SLP és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom. 1153, Foli 1, Full GI-20481, Inscr. 1ª, domiciliada al carrer Barcelona número 3, 2on pis, 17002 Girona, amb el telèfon 972 20 19 59 i el CIF B-17538646.

Normativa col.legial

https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/normativa-profesional/
https://www.conselldegestors.cat/es/normativa/

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. LA GESTORIA és titular dels tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part de LA GESTORIA.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de LA GESTORIA.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de LA GESTORIA o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per LA GESTORIA o pel personal autoritzat de LA GESTORIA relativa a l’ús del Lloc web i dels seus continguts.

4. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà de sol·licitar-ho.

5. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre LA GESTORIA i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ SLP Carrer Barcelona número 3 2on pis 17002 Girona – info@bigasassessoria.cat – telèfon 972 20 19 59
BIGAS Registre Mercantil de Girona Tom 1153 Foli 1 Full GI-20481 Inscripcio 1ª. CIF B-17538646
BIGAS – COL GESTORS ADMINISTRATIUS – Lluís Bigas número de gestor 3301
Lluís Bigas – Titulat Mercantil amb número de col·legiat (Col economistes) 14032